IES VILAMARIN

Opcións Xerais

Xunta de Galicia Deputación Ourense Fondo Social Europeo

Oferta formativa Xardineria

Xardineria

NOME
DURACION EN HORAS
CLASES SEMANALES
MODULOS 1º ANO
Agrotecnoloxía
185
 
Conservación e mellora de xardíns e zonas verdes
145
 
Métodos de control fitosanitario
130
 
Organización e xestión dunha explotación agraria familiar
110
 
Relacións no equipo de traballo
55
 
MODULOS 2º ANO
Xardinaría de interiores e arranxos florais
110
 
Instalacións agrarias
110
 
Mecanización agraria
215
 
Formación e orientación laboral
55
 
Implantación de xardíns e zonas verdes
215
 
Formación en centros de traballo
380
 
Produción de plantas
215
 

 

© 2010 I.E.S. Vilamarin | RSS Feed | Privacidade | Aviso legal | Deseño orixinal de styleshout, maquetación e programación de Grupo5.com