IES VILAMARIN

Opcións Xerais

Xunta de Galicia Deputación Ourense Fondo Social Europeo

Presentacion Organigrama

Organigrama

CARGO

NOMBRES

Directora:

Eva Fachado Rubio

Xefa Estudos Diurno:

Olga Painceira Pita

Secretario:

Eduardo Redondo Collazo

Xefe Estudos Nocturno:

Jose Manuel García López

Xefe Departamento Agraria:

Jose Manuel García López

Xefe Departamento Francés:

Hortensia Barreiro Nores

Coordinador FCT:

Juan Pose Casal

Vicedirectora:

Sonia Ferro Cid

Xefe Departamento Hostalaría:

Eduardo Redondo Collazo

Xefa Departamento Ingles:

Mª Dolores Rua Calviño

Xefa Departamento Orientación Sonia Ferro Cid

Xefa Departamento FOL:

Olga Painceira Pita


© 2010 I.E.S. Vilamarin | RSS Feed | Privacidade | Aviso legal | Deseño orixinal de styleshout, maquetación e programación de Grupo5.com