IES VILAMARIN

Opcións Xerais

Xunta de Galicia Deputación Ourense Fondo Social Europeo

Presentacion Organigrama

Organigrama

 

CARGO

NOMES

Directora:

Eva Fachado Rubio

Xefa de Estudos:

Olga Painceira Pita

Secretario:

Eduardo Redondo Collazo

Xefe de Estudos Nocturno:

Gonzalo Abal Lobato

Xefe do Departamento da Familia Profesional de Agraria:

José Manuel García López

Xefa do Departamento Francés:

 

Coordinador de Formación en Centros de Traballo:

María Isabel Sánchez Atán

Vicedirector:

Juan Pose Casal

Xefa do Departamento da Familia Profesional de Hostalaría e Turismo:

Jacobo Rodríguez Hermida-Montes

Xefa do Departamento Inglés:

Mª Dolores Rúa Calviño

Xefa do  Departamento de Orientación: Mónica Elena Noda Plasencia

Xefa do Departamento de Formación e Orientación Laboral:

Ana María Feijóo González

Xefa do Departamento da Familia Profesional de Industrias alimentarias: Rosa Celi Mouteira Salgado
Xefa do Departamento de Ciencias Naturais:  
Coordinador de Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Francisco Vidal García
Coordinadoras da Sección Bilingüe:

Mª Dolores Rúa Calviño 

Responsable de Dinamización de Biblioteca:  

 


© 2010 I.E.S. Vilamarin | RSS Feed | Privacidade | Aviso legal | Deseño orixinal de styleshout, maquetación e programación de Grupo5.com