IES VILAMARIN

Opcións Xerais

Xunta de Galicia Deputación Ourense Fondo Social Europeo

Presentacion Organigrama

Organigrama

 

CARGO

NOMES

Directora:

Eva Fachado Rubio

Xefa de Estudos:

Olga Painceira Pita

Secretario:

Eduardo Redondo Collazo

Xefe de Estudos Nocturno:

José Miguel Cuartero Yus

Xefe do Departamento da Familia Profesional de Agraria:

José Manuel García López

Xefa do Departamento Francés:

Hortensia Barreiro Nores

Coordinador de Formación en Centros de Traballo:

Juan Pose Casal

Vicedirectora:

Sonia Ferro Cid

Xefa do Departamento da Familia Profesional de Hostalaría e Turismo:

Rocío Pérez Reija

Xefa do Departamento Inglés:

Mª Dolores Rúa Calviño

Xefa do  Departamento de Orientación: Sonia Ferro Cid

Xefa do Departamento de Formación e Orientación Laboral:

Ana María Feijóo González

Xefa do Departamento da Familia Profesional de Industrias alimentarias: Rosa Celi Mouteira Salgado
Xefa do Departamento de Ciencias Naturais: Laura Pérez Codesido
Coordinadora de Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Ana María Feijóo González
Coordinadoras da Sección Bilingüe:

Mª Dolores Rúa Calviño 

Mª Ángela Iglesias García

Responsable de Dinamización de Biblioteca: David Rodríguez Cebey

 


© 2010 I.E.S. Vilamarin | RSS Feed | Privacidade | Aviso legal | Deseño orixinal de styleshout, maquetación e programación de Grupo5.com